Vyhledávačka mitóz

Úvod

LUCIA Metaphase Finder kombinuje výkonný software LUCIA Karyo a automatický podavač skel MÄRZHÄUSER SLIDEEXPRESS 2. Klíčovými vlastnostmi systému jsou:

  • Registrace skel

  • Automatické vyhledávání mitóz

  • Snímání obrazu s velkým zvětšením

  • Výkonné zpracování a analýza obrazu

  • Opětovné vyhledání vybraných mitóz

Pohodlí a flexibilita

  • Skenuje 120 skel v jedné relaci.

  • Jakmile je každá z mitóz naskenována, je okamžitě přistupná v databázi.

  • Nastavitelný klasifikátor může být vyladěn pro různé typy vzorků a preparačních technik.

  • V systému lze využít plně automatický podavač skel, nebo základní skenovací stolek na více skel.

Spolehlivá sestava hardwaru

Mikroskop Nikon Eclipse Ni-E

Počítačem řízené osvětlení zajišťuje stabilní světelné podmínky. Motorizovaný pohon ostření s absolutními souřadnicemi zajišťuje rychlé a spolehlivé ostření.

Kamera LUCIA

Rychlá CCD kamera s vnitřním chlazením.

Märzhäuser SCAN

Osmi-pozicový skenovací stolek vyvinutý speciálně pro aplikace jako je Metaphase Finder, které vyžadují rychlost a vysokou přesnost.

Märzhäuser Slide Express 2, ProScan motorizovaný stolek

Vysoce výkonná kombinace zařízení, která zajišťuje vysokou přesnost, rychlost a spolehlivost skenování. Mitózy lze libovolně znovu lokalizovat a analyzovat na kterékoli jiné stanici s mikroskopem díky systému automatického přepočtu souřadnic.

Dávkovač imerzního oleje Lucia

Umožňuje automatizaci snímací fáze obrazu s velkým zvětšením, která by se jinak neobešla bez zásahu pracovníků.

Síťové nastavení

Konfigurační možnosti systému jsou nepřeberné, od jedné pracovní stanice pro všechno až po síť stanic specializovaných na jednotlivé úkony. Druhy stanic mohou být:

Stanice s vyhledávačkou mitóz

Můžete ji využít pro vykonání celého pracovního procesu nebo může být vyhrazena pouze pro vyhledávání mitóz a/nebo skenování obrazů s vysokým rozlišením.

Databázový server

Databáze přístupná prostřednictvím sítě poskytuje rychlý přístup ke galeriím nasnímaných mitóz uložených společně s příslušnými souřadnicemi. Může být umístěna na samostatném počítači, nebo lze databázový server spouštět na stanici s vyhledávačkou mitóz.

Aktivní pracovní stanice

Může snímat mitózy nalezené pomocí vyhledávačky ve vysokém rozlišení.

Pasivní pracovní stanice

neobsahuje kameru. Obvykle bývá vyhrazena pro karyotypování a tvorbu zpráv.

Laboratorní klient

Může komunikovat s databází, registrovat pacienty, nebo zobrazovat výsledky vyšetření.