Editor zpráv

Podle našeho názoru si výsledky vaší práce zaslouží speciální zacházení - úhlednou sazbu, profesionální vzhled a bezpečné uložení. Přesně z toho důvodu přichází LUCIA Cytogenetics s nástrojem pro tvorbu zpráv, jež je vlastně kombinací textového editoru, softwaru pro tvorbu prezentací a procesoru na zpracování tiskového výstupu.

Snadný k pochopení

 • Všechny nástroje a informace potřebné k vytvoření zprávy jsou k dispozici na jediné obrazovce.

 • Textová pole, obrázky i grafické objekty se na stránku umisťují jednoduše tažením myší.

 • Využíváte-li předdefinovanou šablonu, vytvoření zprávy je otázkou jediného kliknutí.

 • Stejně tak jediným klikem zprávu pošlete na tiskárnu nebo vyexportujete do souboru PDF.

Jednoduchá editace

 • Prostředí a ovládání editoru zpráv je standardní podobné běžným textovým editorům.

 • Do zpráv lze vkládat jednoduché vektorové objekty a externí obrázky, jako např. logo atp.

 • Editor podporuje zjednodušené vkládání systémových dat - pomocí drag and drop přetahnete přímo do zprávy datum, čas, uživatelské jméno, jméno pacienta, jeho obrazy, čárový kód atd.

 • Opakující se záhlaví a zápatí

 • Chytré zobrazování dat pacientů. Například karyogram se zobrazí ve zprávě pouze pokud je k dispozici. V opačném případě se zobrazí obraz mitózy.

 • Nekonečná historie provedených kroků zajišťuje možnost vrácení se k původnímu stavu.

 • A mnohem více...

Využití šablon

 • Jediným kliknutím vytvoříte zprávu z předdefinované šablony.

 • Využítí databázového modulu LUCIA Cytogenetics rozšiřuje možnosti tvorby zpráv. Zprávy lze generovat pro jeden obraz, více obrazů, více pacientů anebo zprávy s výsledky automatického vyhledávání mitóz.

 • Pomocí více různých šablon lze generovat odlišně strukturované zprávy z jedněch zdrojových dat.

 • Funkce kotvení umožní dále vylepšit formátování resp. výsledné umístění jednotlivých objektů. V kombinaci s textovými poli s dynamickou velikostí tak například lze dosáhnout dokonalého rozmístění polí jméno a příjmení pro různě dlouhá jména.

Souhrnné zprávy

 • Vytváření jednoduchých souhrnných zprávy za použití automaticky opakovaných objektů - bloků.

 • Bloky - tj. objekty určené k opakování sebe sama, vám dovolí vložit blíže nespecifikovaný počet textů či obrázků, které se opakují až do počtu určeného naplněním databáze.

 • Bloky mohou být vnořovány do sebe, každý z nich může mít jiný zdroj dat.

 • Bloky používají inteligentní způsob zalamování stran.

 • Pro tvorbu obrazových galerií je u bloků volba opakování v horizontálním směru.