CGH

 • LUCIA Cytogenetics je systém schopný detekovat kvantitativní (nebalancované) změny genomu (amplifikace/delece).

 • LUCIA Cytogenetics může pracovat se sadami fluorescenčních sond od různých výrobců, stejně jako se sadami, které si sami připravíte.

Rychlé a snadné snímání obrazů

 • Získejte obrazy ve vysoké kvalitě za použití vědeckých digitálních CCD kamer s 14bitovým převodem z analogu do digitálního formátu.

 • Perfektní linearita kamery zajišťuje, že výsledky analýzy nejsou deformovány.

 • Maximum dostupných informací o obraze je převedeno do počítače bez ztráty detailů díky automatickému ovládání expozice kamery.

 • Motorizace mikroskopu, kompletně řízená softwarem, zrychluje snímání obrazu a snižuje riziko lidských chyb.

Prozkoumejte všechny detaily

 • Jakákoli kombinace obrazů v jednotlivých barvách může být zobrazena jako jeden složený obraz.

 • Vytvářejte karyogramy za použití karyotypovacího modulu, který obsahuje mnoho užitečných funkcí.

 • Kontrolujte a editujte osy chromozomů ručně pro získání ještě lepších výsledků.

 • Využijte profilové grafy pro zkoumání profilu intenzity jednotlivých barevných kanálů.

Analýza

cgh6 image

S LUCIA Cytogenetics můžete:

 • Používat standardní CGH, nebo CGH ve vysokém rozlišení.

 • Analyzovat více obrazů stejného vzorku pro získání spolehlivých výsledků.

 • Pohodlně spravovat referenční sady pro CGH ve vysokém rozlišení.

 • Zkontrolovat vliv jednotlivých chromozomů a v případě potřeby je vyloučit z výsledku.

 • Nastavit různé uživatelem definované parametry pro analýzu a zobrazení.

 • Použít celkový náhled pro zobrazení změn v DNA.

Integrace s dalšími produkty LUCIA

Modul LUCIA Cytogenetics - CGH je plně kompatabilní a může být integrován s dalšími produkty LUCIA:

Komparativní genomová hybridizace (CGH)

Komparativní genomová hybridizace (CHG) je molekulárně-cytogenetická metoda založená na fluorescenční in situ hybridizaci (FISH), která je schopná detekovat kvantitativní (nebalancované) změny genomu (amplifikace/delece). Tato metoda je velmi užitečná pro zkoumání tkání, které nelze snadno kultivovat, nebo v případech, kdy nejsou dostupné životaschopné buňky (pevný nádor, hematologické zhoubné nádory, atd.). Tato metoda je založena na in situ hybridizaci celé genomické DNA z tkáně subjektu (testovaný materiál) a DNA z normální kontrolní tkáně (referenční), každé jinak označené, a následné hybridizaci do normálních mitotických chromozomů. Variace počtu kopií je detekována měřením oblastních rozdílů v poměru intenzit fluorescence u testované versus referenční tkáně pro každý lokus chromozomu.

Tato metoda detekuje pouze nebalancované strukturní aberace v genomu. Balancované aberace, jako jsou translokace, inverze a další aberace, které nemění počet kopií, nemohou být detekovány.

Standardní chromozomová CGH může detekovat změny, které se nacházejí v 30-50% a více vzorkových buňkách a kde velikost postižené chromozomální oblasti přesahuje 5-10 Mb. Pro zlepšení specifičnosti a citlivosti této metody můžete použít CGH ve vysokém rozlišení s pokročilými statistikami.