FISH

Tento produkt dodávaný s kamerou Lucia nebo Nikon DS-Qi2 má platný CE certifikát a může být používán jako IVD (in vitro diagnostic) prostředek.

Automatizované snímání FISH obrazů

Snímání obrazu s různými úrovněmi uživatelské kontroly, od plně automatizované po plně manuální.

 • Ovládání všech motorizovaných částí mikroskopu a jeho příslušenství

 • Uložená nastavení podle použité sady fluorescenčních sond

 • Různé filtry na okuláru podle použité sady fluorescenčních sond

 • Inteligentní ovládání automatické expozice

 • Softwarové urychlení živého obrazu

 • Snímání obrazu v maximální kvalitě nebo v minimálním čase.

 • Rozšířená hloubka ostrosti (EDF) pro silnější vzorky jako jsou např. řezy tkání

Zobrazení pravých nebo pseudo barev

 • Každá vrstva výsledného obrazu náleží k určité sondě. Systém přiřadí každé vrstvě jméno a barvu sondy.

 • Jméno a barva vrstev můžou být kdykoliv změněny. Tato informace se ukládá spolu s obrazem.

 • Přiřazením barev jednotlivým vrstvám můžeme zobrazit celý obraz buď ve skutečných nebo pseudo barvách.

 • Jedna složka, obvykle DAPI, může být označena jako kontrastní barvivo - tuto složku pak můžete zobrazit jako invertovanou.

 • Lze zobrazit jakoukoli kombinaci složek, nebo pouze jedinou složku.

 • Možnosti zobrazení barev se mohou pro zobrazení na monitoru, pro zprávy a export lišit.

Vylepšení obrazu a anotace

 • Kontrast jednotlivých složek zlepšíte jednoduše tím, že programu určíte část obrazu jako pozadí.

 • Náhodné objekty, co do vzorku nepatří, jednoduše smažte pomocí nástroje k mazání.

 • Výsledné barvy lze vyladit pomocí purifikace nebo odmíšení barev (unmixing).

 • Polohu každé vrstvy obrazu lze posunout a tím opravit případné nepřesnosti vzniklé posunem optických filtrů.

 • Jednoduše anotujte obraz s použitím předdefinovaných frází a šipek.

Preimplantační genetická diagnostika (PGD)

je genetické testování preimplantovaných embryí na specifické genetické abnormality a dědičné chromosomální nerovnováhy a chyby. PGD pro určení pohlaví, aneuploidii a strukturální abnormality zahrnuje biopsii částí vajíčka nebo biopsii jedné či dvou blastomer (buňky od 2 do 16 embryií v buněčném stadiu), fixaci ke skleněnému podkladu, následovanou fluorescenční in situ hybridizací (FISH). Jeden z nejkritičtějších kroků v PGD je fixace, potřebná k získání dobré FISH kvality bez ztráty analyzovaných buněk.

Více viz Preimplantační genetická diagnostika (PGD).

Integrace s dalšími produkty LUCIA

Program LUCIA Cytogenetics - FISH je plně kompatibilní a může být integrován s dalšími produkty LUCIA: