Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

MFISH

LUCIA Cytogenetics™


Pomocí programu LUCIA Cytogenetics™ je možné metodou MFISH vizualizovat celý genom v barvách.

Při aplikaci MFISH (multiplex fluorescence in situ hybridization - vícebarevná FISH) se pomocí optických filtrů odděleně nasnímají obrazy chromozomu označených 5-ti odlišnými fluorochromy. LUCIA Cytogenetics pak tyto obrazy složí do jednoho, ve kterém je každému chromozomu na základě skladby fluorochromu přiřazena unikátní barva.

MFISH je kombinací bežných cytogenetických metod a je ideální pro odhalování složitých chromozomálních přestaveb. Používá se také pro detekci systematických přestaveb chromozomů jinými metodami neodhalitelných.

MFISH umožnuje rychlou identifikaci jednoduchých i komplexních aberací, které casto indikují počátek či rozvoj chorob. Proto se vícebarevná FISH stává stále používanější metodou zejména v oblasti výzkumu rakovinného bujení.

Jelikož je MFISH (24-barevná FISH) založena na barvení chromozomu, její použití je omezeno pouze na obrazy mitotických shluků.

LUCIA Cytogenetics podporuje fluorescenční kity různých výrobců.

Pořízení obrazu snadno a rychle

 • Vysoce kvalitní snímky mitóz získáte s vědeckými CCD kamerami osazenými 14-bitovým A/D převodníkem.

 • Inteligentní automatická expozice zajistí, že vstupní data budou obsahovat maximální množství informací - tedy dostatek detailů.

 • Kompletní automatizace ovládání mikroskopu zrychlí fázi pořizování obrazu a odstraní riziko lidských chyb.

 • K dispozici jsou předdefinovaná nastavení pro různé fluorescenční kity.

Zkoumejte detaily a v barvách

 • Zobrazte si libovolnou kombinaci jednotlivých barevných vrstev obrazu.

 • Přestavby jsou jasně zvýrazněny pseudo-barvami ve všech fázích analýzy - od mitózy ke karyogramu.

 • Schematická indikace použitého značení u každého páru chromozomů.

Využijete potenciálu automatických nástroju

 • Automatické třídění chromozomu včetně zobrazení v pseudobarvách již v surovém obraze.

 • Automatická i manuální filtrace nečistot.

 • Nástroj pro analýzu přestaveb zobrazí pouze vybrané chromozomy, což umožňuje přesnou identifikaci přestavby.

 • Profily intenzit dovolují podrobně studovat průběhy intenzit barevných kanálu.

Databáze a Reporty

 • LUCIA Cytogenetics MFISH™ je plně kompatibilní s modulem Databáze LUCIA.

 • LUCIA Cytogenetics MFISH™ je plně podporovaná funkcemi “Nástroje pro tvorbu zpráv” včetně všech formátů zobrazení.