Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 
 

Metaphase Finder™

LUCIA Cytogenetics™
Spolehlivost

Vyhledávačku mitóz tvoří pečlivě vybrané komponenty nejvyšší kvality produkované zavedenými výrobci. Ve velice kompaktní konfiguraci lze najít následující zařízení pracující v plném souladu:

 • Mikroskop Nikon Eclipse Ni-E: Počítačem řízené osvětlení zajišťuje stabilní světelné podmínky. Motorizovaný pohon ostření s absolutními souřadnicemi zajišťuje rychlé a spolehlivé ostření.

 • Kamera AVT Pike: Rychlá CCD kamera s velkým čipem, který pokrývá celé zorné pole.

 • Märzhäuser Slide Express, ProScan motorizovaný stolek: Tato dvě zařízení zajišťují vysokou přesnost, rychlost a spolehlivost skenování.

 • Dávkovač imerzního oleje Lucia: Umožňuje automatizaci snímací fáze obrazu s velkým zvětšením, která by se jinak neobešla bez zásahu pracovníků.

Pružnost

 • Podavač s kapacitou 200 skel* pracující společně se snímačem čárových kódů otevírá cesty k systémům s vysokou efektivitou zpracování vzorků.

  * - Lze také využít základní skenovací stolek pro 4-8 skel, a nechat si možnost pozdějšího rozšíření systému na 200 skel otevřenou.

 • Nastavitelný klasifikátor může být vyladěn pro různé typy vzorků a preparačních technik.

 • Díky databázi se síťovým přístupem a podporou čárových kódů je systém široce rozšiřitelný a schopný se kdykoli přizpůsobit rostoucím nárokům.

Pohodlí

Jedno tlačítko

Jakmile administrátor nastaví systém, lze vyhledávání spustit jediným tlačítkem.

Bez dozoru

Díky kapacitě 200 skel může systém bez obsluhy automaticky pracovat přibližně 7 hodin. Průměrná rychlost zpracování jednoho skla je méně než 2 minuty (~90mm2 objektivem 10x ).

Okamžitá kontrola

Výsledky skenování máte k dispozici i kdykoliv průběžně prostřednictvím databáze.

Libovolné vkládání skel

Kazety se skly mohou být vkládány a odebírány kdykoli během skenování.

Výkonnost

 • Databáze přístupná prostřednictvím sítě poskytuje rychlý přístup ke galeriím nasnímaných mitóz uložených společně s příslušnými souřadnicemi.

 • Mitózy lze libovolně znovu lokalizovat a analyzovat na kterékoli jiné stanici s mikroskopem díky systému automatického přepočtu souřadnic.

 • Obrazy mitóz lze snímat automaticky za použití vysoce zvětšujícího (100x) olejového imerzního objektivu. Výběr mitózy pro skenování můžete provést buď automaticky, nebo ručně.

Vysoce zvětšený obraz připravený pro analýzu

Při skenování máte přehled o jeho průběhu

Galerie náhledů mitóz po vyhledávání

Obrazy s vysokým rozlišením lze prohlížet v základním databázovém náhledu

Märzhäuser Slide Express připojený k mikroskopu Nikon Ni-E

Dávkovač imerzního oleje připojený k mikroskopu

Pracovní postup

Systém můžete přizpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovoval kýženému pracovnímu postupu. Na výběr máte více možností: systém nainstalovaný jen na jednom počítači, nebo celá síť pracovních stanic věnující se jedinému úkolu.

Registrace skel

Registrace nových skel pomocí databázového klienta. Každé sklo má přiděleno unikátní čárový kód, který jej propojuje se záznamem pacienta v databázi. Po registraci jsou skla umístěna do zásobníků podavače. Data pacientů mohou být převedena do databáze z laboratorního informačního systému (LIMS).

Automatické vyhledávání mitóz

Vyhledávačka skenuje skla a snímá náhledy nalezených mitóz. Každý obraz je přiřazen k záznamu pacienta na základě informací z čárového kódu skla. Vše se ukládá do databáze.

Třídění skel

Skla, která už jsou prohledána, buď zůstávají ve Vyhledávačce pro automatické nasnímání obrazu, nebo jsou přesunuta do aktivní pracovní stanice pro manuální nasnímání obrazu a analýzu.

Snímání obrazu

Pro snímání obrazu vhodné mitózy v plném rozlišení se používá vysoce zvětšující olejový imerzní objektiv. Obraz je ukládán do databáze.

Analýza

Obrazy v plném rozlišení jsou analyzovány pomocí softwaru LUCIA Cytogenetics™.

Opětovné vyhledání mitóz

Souřadnice každé mitózy a její kvalitativní ukazatel se ukládají do databáze v průběhu vyhledávání. V kombinaci s identifikací pomocí čárového kódu je systém kdykoli schopný fyzicky lokalizovat jakoukoli mitózu na jakémkoli skle.

Jedna z možností konfigurace systému:

Úrovně pracovních stanic

Vyhledávačka mitóz

Obsahuje: mikroskop, kamera, Märzhäuser Slide Express, LUCIA

Aktnivní pracovní stanice

Obsahuje: mikroskop, kamera, LUCIA

Pasivní pracovní stanice

Obsahuje: (mikroskop), LUCIA

Laboratorní klient

Obsahuje: LUCIA LAB databázový klient

Hlavní úkoly

 • Registrace skel

 • Automatické vyhledávání mitóz

 • Snímání obrazu s velkým zvětšením

 • Analýza

 • Opětovné vyhledání vybraných mitóz