Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

Karyotypování

LUCIA Cytogenetics™

Optimalizovaná přístrojové sestavy

K dispozici je pestrý výběr počítačem ovládaných zařízení jako např. motorizované mikroskopy, filtry nebo skenovací stolky.

Pečlivě vybrané kamery

K dispozici jsou jak cenově dostupné modely kamer, tak digitální kamery s vysokou citlivostí a chlazením. Na základě vašich požadavků vám doporučíme nejvhodnější model.

Nechte systém optimalizovat snímanou scénu

Jas snímané scény je automatický upravován během snímání. Zároveň systém měří kvalitu (ostrost) obrazu čímž pomáhá uživateli k dosažení maximální kvality obrazu.

Snímejte extra velké obrazy

Pokud obraz metafáze přesahuje zorné pole kamery, použijete např. funkci Snímání velkých obrazů. Sešitím několika sousedících polí získáte obraz zachycující skutečné rozmístění chromozómu.

Neuteče ani chromozom!

Funkce Shromáždit chromozómy umožňuje zvlášť nasnímat chromozómy, které jsou příliš vzdálené od centra metafáze, a vložit je ke stávajícímu obrazu tak, aby počet chromozomů byl kompletní. To vše bez nutnosti sešívání více obrazů.

Vytvořte si vlastní strukturu karyogramu

Umístění chromozomových párů je možné v rámci karyogramu libovolně změnit.

Uspořádejte si karyogram

Chromozomy v karyogramu lze otáčet, zrcadlit, narovnat nebo přemístit myší metodou drag and drop.

Anotujte karyogram

Do obrazu karyogramu lze do zvláštní vrstvy vkládat šipky a popisky.

Úprava jednotlivých chromozomů

Kromě úprav celého obrazu je možné pomocí vybrat jeden nebo více chromozomů a ty pomocí obrazových filtrů zvlášť upravit.

Využijte vestavěné ideogramy nebo si vytvořte vlastní

Pro různé techniky a rozlišení pruhování chromozomů (G400, G550, G850, R400 atd.) využijete ideogramy, které jsou součástí programu, ale lze vytvářet i ideogramy vlastní.

Zobrazte umístění chromozomů v metafázi

Současné zobrazení karyogramu a metafáze jednoznačně určuje, ze kterého místa metafáze který chromozom pochází.

Automatizace

Klasifikace chromozomů a mnoho dalších operací je prováděno automaticky.

Upravte nedokonalosti obrazu

Funkce jako automatické zvětšení, posouvání obrazu, oddělování chromozomů, oddělení překrývajících se chromozomů či editace tvaru vám umožní vytvářet karyogramy rychle a přesně.

Pohodlně prohlížejte historii úprav

Všechny kroky úprav (obrazu, chromozomů, anotací) jsou zaznamenávány v historii, kterou lze krok po kroku procházet tam i zpět. Počet kroků v historii není omezen a ukládá se společně s dokumentem.

Modul Audit trial

Umožňuje kompletní správu historie dokumentů a správu pacientských dat včetně vyšetření.

Integrace s dalšími produkty LUCIA:

LUCIA Cytogenetics - Karyo™ je plně kompatibilní a může být integrován s dalšími produkty LUCIA:

  • LUCIA Cytogenetics - Metaphase Finder™ (Vyhledávačka mitóz)

  • LUCIA Cytogenetics - Database™ (Databáze)

  • LUCIA Cytogenetics - Report Tool™ (Tvorba reportů)