Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

FISH

LUCIA Cytogenetics™


Automatizované ovládání mikroskopu

LUCIA Cytogenetics™ je snadno automatizovatelný systém:

 • Ovládání všech motorizovaných částí mikroskopu

 • Ovládání externích zařízení: závěrka, měniče filtrů, dráhy světla atd.

 • Uložená nastavení podle použité sady fluorescenčních sond

 • Různé filtry na okuláru podle použité sady fluorescenčních sond

 • Ovládání osy Z.

Flexibilní snímání FISH obrazu

Snímání obrazu s různou mírou účasti uživatele, od plně automatického po plně manuální

 • Nastavení kamery se ukládají pro každou fluorescenční sondu zvlášť.

 • Různé možnosti automatické expozice

  • Průběžná nebo jednorázová auto-expozice

  • Uživatelem definované cílové hodnoty (% přeexponovaných pixelů, cílová maximální intenzita)

  • Softwarové urychlení živého obrazu (snímkovací frekvence)

  • Zmenšování obrazu na oblast zájmu (sondu v obraze)

 • Použití vysoce citlivé CCD kamery (až 14 bitů a 67 dB SNR)

 • Snímání obrazu v maximální kvalitě nebo v minimálním čase

 • Rozšířená hloubka snímání (EDF) pro silné vzorky jako jsou např. řezy tkání

 • Plně automatizované EDF.

Snímání silných vzorků s EDF

 • Při proostřování jsou v různých polohách (Z1, Z2) viditelné odlišné objekty.

 • Nástroj EDF sloučí zaostřené oblasti ze všech Z vrstev a vytvoří jediný plně zaostřený obraz.

Zobrazení skutečných nebo pseudo barev

 • Každá vrstva výsledného obrazu náleží k určité sondě. Systém přiřadí každé vrstvě jméno a barvu sondy.

 • Jméno a barva vrstev můžou být kdykoliv změněny. Tato informace se ukládá spolu se souborem obrazu.

 • Přiřazením barev jednotlivým vrstvám můžeme zobrazit celý obraz buď ve skutečných nebo umělých (pseudo) barvách.

 • Jedna složka, obvykle DAPI, může být označena jako kontrastní barvivo - tuto složku můžete zobrazit jako invertovanou (černou na bílém pozadí).

 • Lze zobrazit jakoukoli kombinaci složek, nebo pouze jedinou složku.

 • Možnosti zobrazení barev se mohou pro zobrazení na monitoru, pro zprávy a export lišit.

Obraz s invertovanou složkou kontrastního barviva

Pravé barvy použité ve zprávě

Pseudo barvy

Zobrazení v pravých barvách

Silný vzorek nasnímaný pomocí LUCIA Cytogenetics

Blastomera

Vylepšení obrazu a anotace

 • Kontrast jednotlivých složek zlepšíte jednoduše tím, že programu určíte část obrazu jako pozadí.

 • Náhodné objekty, co do vzorku nepatří, jednoduše smažte pomocí nástroje k mazání.

 • Výsledné barvy lze vyladit pomocí purifikace nebo odmíšení barev (unmixing).

 • Polohu každé vrstvy obrazu lze posunout a tím opravit případné nepřesnosti vzniklé posunem optických filtrů.

 • Jednoduše anotujte obraz s použitím předdefinovaných frází a šipek.

Anotační okno na principu drag-and-drop

Databáze a Reporty

 • K ukládání a správě výsledků využijte mocný databázový modul LUCIA Cytogenetics - Database™.

 • Vytvářejte dokonale vypadající zprávy a prezentace pomocí generátoru zpráv LUCIA Cytogenetics - Report Tool™

 • Obrazy vkládané do zpráv mohou mít speciální nastavení, např. zobrazovat pouze vybrané složky či kombinace složek obrazu, invertované kontrastní barvivo, miniatury.

Zpráva určená pro tisk

Databáze obrazů a pacientů