Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Kontakt

Email:
Tel: +420 272 081 400

 

LUCIA Comet Assay™


LUCIA Comet Assay™ je výkonný software specializovaný na analýzu obrazu při provádění testů genotoxicity a studií reparace DNA. Software umožňuje:

  • snímání obrazu digitální kamerou

  • archivaci obrazů

  • provádění rutinních měření

  • provádění pokročilých vědeckých experimentů

Měření komety

Široká podpora motorizovaných mikroskopů, digitálních kamer a příslušenství. Software LUCIA Comet Assay™ je dodáván s vysoce kvalitní digitální kamerou pečlivě vybranou na míru klientovi. Zároveň umožňuje připojení motorizovaného mikroskopu a dalšího příslušenství a jejich pohodlné ovládání z obrazovky počítače.

Mikroskop Nikon Ni s kamerou Jenoptik

Funkce LUTs zlepší orientaci v obraze. Funkce LUTs (look-up tables) zajistí nedestruktivní vylepšení jasu a kontrastu obrazu přímo během snímání, obrazová data zůstávají nezměněna a uchovávají si vysokou vypovídací hodnotu. Tento jednoduchý, ale mocný nástroj vám také umožní například sledovat živý obraz v barvě fluorescenční sondy nebo zvolit pro zobrazení libovolné barevné schéma, ve kterém vyniknou požadované detaily.

Zobrazení buněk ve zvolené barevné škále

Automatická detekce a měření

Vyberte si ze třech způsobů měření komet. Měřit je možné jak na živém obrazu - bez ukládání snímků, tak na uložených obrazech.

Plně automatické měření

Objekty v obraze jsou zanalyzovány a na základě Vámi definovaných morfologických vlastností jsou pro měření vybrány pouze komety, které splňují zadané podmínky. Tímto odstraníte vliv například nehomogenního pozadí, překrývajících se nebo neúplných komet, apod. Metoda umožňuje také automaticky vyhodnotit všechny obrazy uložené v jednom adresáři.

Poloautomatické měření

Myší označujete jednotlivé komety. Následně se provede jejich automatická analýza. V tomto způsobů odpadává vyhodnocování veškerých objektů, překrývajících se komet atp.

Manuální měření

Původní metoda, ve které sám uživatel určí pravoúhlou oblast, ve které proběhne analýza.

Přehlednost a práce s experimentálními daty

  • Výsledky analýzy jednotlivých komet (procentuální obsah DNA v hlavě a ocasu, délka, plocha...) se při měření zobrazují v přehledném panelu Comet Info.

  • Souhrnné výsledky analýzy všech komet se zobrazují v tabulce pod obrazem.

  • Rozložení hodnot každé z měřených veličin se dá zobrazit v grafu.

  • Export naměřených dat do tabulkového výstupu pro další zpracování nebyl nikdy jednodušší.

Panel s informacemi o vybrané buňce

Tabulka výsledků a graf vybrané veličiny

Systém automatického skenování komet. Přidáním modulu pro automatické skenování komet na motorizovaném stolku s více skly je získáte výjimečný nástroj pro analýzu komet ve vaší laboratoři.