Lucia Cytogenetics

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version

Menu


Databáze

LUCIA Cytogenetics™


Kompletní správa dat

Databázový server ukládá tato data:
 • Informace o pacientech, vyšetřeních a nasnímané obrazy

 • Zprávy k jednotlivým případům, souhrnné zprávy, šablony

 • Informace o sklíčkách a souřadnice umístění buněk resp. mitóz v rámci sklíčka

 • Uživatelské preference pracovníků

Bez limitu velikosti

Počet záznamů v databázi je omezen pouze fyzickými možnostmi počítače, na kterém databáze běží. Z tohoto důvodu není již nutné starší případy „zakládat“ někam do trezoru. Veškerá data zůstávají stále přístupná a díky integrovanému filtrování zároveň snadno dohledatelná.

SQL - spolehlivá a stabilní technologie

Databáze LUCIA Cytogenetics je založena na široce rozšířené a podporované technologii SQL serveru.

Flexibilní struktura záznamů

Inspirovaní laboratorní praxí jsme v databázi definovali tři typy záznamů: pacient, vyšetření, obraz

Jeden záznam obsahuje více polí

Například „jméno“, „příjmení“ atp. Ke každému poli může administrátor nastavit následující vlastnosti, třeba aby zajistil korektní vyplňování záznamů či zjednodušil zadávání:

 • Pole s vlastností “zobrazit” jsou použitá pro reprezentaci celého záznamu - např. v prohlížeči databáze.

 • Pole s vlastností “jedinečné” musí nabývat v každém záznamu unikátní hodnoty.

 • Pole s vlastností “vyžadováno” je nutné vždy vyplnit, jinak nebude možné záznam uložit.

 • Každé pole má nastaven typ vkládaných dat, což zamezí např. omylu při vkládání data či času.

 • Pole mohou být také vyplněna automaticky, např. automatickým vložením karyogramu, aktuálního data, atp.

 • Pole s vlastností “vyjmenované” obsahují pouze seznam předvyplněných hodnot, ze kterých uživatel vybírá (např. kódy pojišťoven)

Nástroje

 • Prohlížeč databázových záznamů mimo jiné nabízí:

  • vícero druhů pohledu na záznamy

  • tabulkové zobrazení přizpůsobené potřebám cytogenetiků

  • náhledy obrazů nastavitelné velikosti

  • seskupování záznamů a zobrazení statistik

  • rychlé třídění záznamů (prováděné na serveru) s podporou regionálních nastavení

  • účinné a zároveň jednoduché filtrování záznamů

 • Databáze je plně kompatibilní s nástrojem pro vytváření zpráv LUCIA. Zprávy i šablony zpráv je možné do databáze ukládat a tím zvýšit informační hodnotu celého systému. Velmi praktické je také přímé vkládání databázových položek do zpráv a další vymoženosti.

 • Pokročilé statistické nástroje Vám usnadní tvorbu komplexních souhrnů a statistik.

 • Nástroj pro vizuální porovnávání chromosomů.

Nástroj pro porovnávání chromozomů

Přístupová práva

 • Přístup k databázi lze řídit na úrovni celé databáze, jednotlivých záznamů či polí (záznam má typicky více polí)

 • Tvůrce databázového záznamu se automaticky stává jeho vlastníkem, tedy majitelem veškerých práv k záznamu. Volitelně lze přidat roli tzv. kontrolóra se silnějšími právy, který může kontrolu nad záznamy přebírat a tím zamezit pozdějším nechtěným změnám v databázi.

 • Souběžný přístup k datům řídí databázový server. Pokud se záznam používá, pro ostatní uživatelé je zamčený. Informace o změnách v záznamech jsou zapisovány do externího souboru pro zpětnou kontrolu.

Síťová architektura

Databáze LUCIA Cytogenetics využívá síťové architektury klient-server. Při nasazení na menších pracovištích obě strany programu (klient i server) běží na jednom PC. Pro náročnější aplikace je doporučeno server provozovat na samostatném počítači.

 • Server zpracovává všechna data ukládaná klienty

 • Server zajišťuje správu a bezpečnost uložených dat

 • Použití samostatného serveru zjednodušuje údržbu (zálohování atd.)

 • Námi dodávaný server je sestavený z pečlivě vybraných komponent tak, aby garantoval stabilní funkčnost a vysoký výkon.

 • Klientské počítače se k serveru připojují přes síť a to buď:

  • Lokální sítí (LAN) při sdílení dat v rámci pracoviště

  • Pomocí plně zabezpečeného internetového připojení v případě potřeby vzdáleného přístupu

Jednoduchá a bezpečná správa dat

 • Databáze LUCIA Cytogenetics obsahuje systém pro automatické zálohování dat včetně protokolování změn, vzdálené správy a monitorování chodu.

 • Veškerá síťová komunikace je pro vyšší zabezpečení šifrována pomocí SSL.

Distributor: